"Ta??nabilir" Yasak Kent

2014-01-11 16:39:24

"Ta??nabilir" Yasak Kent

Yasak Kent, Çin'in ba?kenti Beijing'in merkezindeki eski ve görkemli yap?lardan biri, hatta en önemlisidir. Çin'in eski ça?lar?ndaki imparatorluk saraylar?n?n "incisi" olan dünyaca tan?nm?? Yasak Kent, dünyan?n en büyük çapl? ve en iyi muhafaza edilen ah?ap yap? toplulu?u olarak kabul ediliyor. Yasak Kent, 1987 y?l?nda, "Dünya Miraslar? Listesi'ne girdi. Bu nedenle, her gün on binlerce yerli ve yabanc? turist Yasak Kent'i geziyor.

    Yasak Kent'te k?sa süre önce meydana gelen bir olay, dünya çap?nda ilgi uyand?rd?. Dünyaca bilinen Starbucks kahvesi Yasak Kent'ten ayr?ld?. Bu ayr?lma, halk?n milli miras içinde yabanc? marka dikilmesini görmek istememesinden kaynaklan?yor.

    Yasak Kent Müzesi Ba?kan Yard?mc?s? Li Wenru 13 Temmuz günü bas?na verdi?i demeçte, "gelen ziyaretçilere Yasak Kent'in zengin geleneksel kültür birikimini tan?tman?n yan? s?ra, konuklar?n yiyecek ve içecek sorununu da çözece?iz; giderlerken Yasak Kent'e özgü kültürü ve sanat? götürmelerini ve yaymalar?n? sa?layaca??z" diye konu?tu. Li Wenru, al??veri? ortam?n? iyile?tirmek, hat?ra e?yalarda Yasak Kent'in özelli?ini yans?tmak ve 2008 Olimpiyat Oyunlar?'n?n yarataca?? talebe göre hizmet kalitesini yükseltmek için Yasak Kent markas? olu?turma ve hizmeti güçlendirme konular?nda kent içindeki dükkanlarda düzenleme yapt?klar?n? söyledi. Li Wenru'ya göre, Yasak Kent, 1 May?s 2008'de turistleri yeni bir imajla a??rlayacak.

    Yasak Kent, geçen y?l ihale yöntemiyle deneyimli bir ?irket seçti. Bu ?irket Yasak Kent'teki al??veri? noktalar? için kapsaml? bir plan haz?rlad?. Plana göre, Yasak Kent özelli?ini ta??yan kültür mallar? geli?tirilecek. Yasak Kent'te i? yapan ?irketler, Yasak Kent markas?n? kullanacaklar. Kendi markas?nda ?srar eden Starbucks'?n çekilmesi d???nda, di?er 34 al??veri? noktas?, Yasak Kent markas?n? kullan?yor. Starbucks'?n yerinde s?cak ve so?uk içecekler sat?lacak.

    Li Wenru, Yasak Kent Müzesi Kültür Mallar?n?n Yarat?m? ve Denetimi Yönetmeli?i gibi birkaç yönetmelik haz?rlanmas?yla, Yasak Kent içindeki i?letmelerin faaliyetlerinin daha standart hale gelece?ini ifade etti.

    Li Wenru, yarat?c?l?kla geleneksel kültürü ve sanatlar? modala?t?rma ve bu kültürü ve sanatlar? ça?da? insanlar?n hayat?yla birle?tirmenin, Yasak Kent'in hedefi oldu?unu vurgulad?.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 真人百家乐 申博百家乐 太阳城申博官网 申博138开户
菲律宾申博太阳城 菲律宾申博在线会员 申博官网 申博娱乐会员登录网址
申博娱乐开户 申博娱乐网 菲律宾申博娱乐 百家乐真人游戏
777老虎机游戏登入 申博客户端下载 太阳城申博 澳门新葡京赌场
777老虎机游戏登入 太阳城申博开户 太阳城集团 太阳城手机版