‘Türkiye'nin AB'ye kat?l?m sürecinin ?nü a??lmal?d?r'

2019-02-21 20:21:27

Türkiye D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) D?? ?li?kiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Tasla??"na ili?kin, "Kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kulland?.

Aksoy, konuya ili?kin bir soruya verdi?i yaz?l? yan?tta, AP'nin 2018 Türkiye Raporu'nun ilk tasla??n?n 14 Kas?m 2018'de aç?kland???n? ve bugüne kadar AP üyeleri taraf?ndan taslak rapora ili?kin verilen toplam 319 de?i?iklik önergesinin, uzla?? komisyonu toplant?lar?nda tart???ld???n? belirtti. Üzerinde uzla??ya var?lan taslak raporun AP D?? ?li?kiler Komitesi'nde oyland???na dikkati çeken Aksoy, nihai raporun 11-14 Mart veya 25-28 Mart'ta düzenlenecek AP Genel Kurulunda kabul edilmesinin beklendi?ini vurgulad?.

Aksoy, ?öyle devam etti:

"Hukuki ba?lay?c?l??? olmayan, tavsiye karar? niteli?indeki taslak raporda, ülkemizin AB'ye kat?l?m müzakerelerinin resmen ask?ya al?nmas? ça?r?s?nda bulunulmas? kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan as?ls?z iddialar ise, AP'nin ülkemize kar?? tarafl? ve önyarg?l? tutumunun yeni bir göstergesidir. Söz konusu taslak rapora ve tutars?z yakla??mlarla verildi?i anla??lan de?i?iklik önergelerine ili?kin olarak gerekli giri?imlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. AP üyelerine ülkemizde Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi'ne geçi?le birlikte ya?anan geli?meleri ve mevcut reform sürecimizi anlat?yoruz. Buna ra?men, ülkemiz kar??t? çevrelerden beslenerek ortaya at?lan mesnetsiz iddialar?n taslak raporda yer almaya devam etti?ini üzülerek görüyoruz. Gerekli düzeltmelerin yap?larak mart ay?ndaki AP Genel Kurulunda onaylanacak nihai raporun daha gerçekçi, tarafs?z ve te?vik edici olmas?n? bekliyoruz. Ancak böyle bir rapor ülkemizce dikkate al?nacakt?r."

D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin, AB'ye kat?l?m sürecinde ve bu yolda reform çal??malar?n? sürdürme konusunda kararl? oldu?unu vurgulayarak, "Bunu her ?eyden önce, en yüksek standartlar? hak eden halk?m?z için istiyoruz. Türkiye'nin kat?l?m müzakerelerinin ask?ya al?nmas?na de?il, kat?l?m sürecinin önünün aç?lmas?na ihtiyaç vard?r." de?erlendirmesinde bulundu.

AA

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博代理开户 申博会员登入 申博直营网 申博游戏注册
申博亚洲娱乐网址 菲律宾申博在线官网开户登入 申博太阳城亚洲登入 申博太阳城游戏下载
太阳城 太阳城网址 太阳城亚洲注册 申博官网登录
申博会员登入 申博会员登入 申博娱乐 菲律宾太阳城申博
太阳城亚洲注册 百家乐登入网址 太阳城登入 申博游戏下载