?in D??i?leri Bakanl???'ndan Türkiye D??i?leri'ne tepki: ?ddialar ?ok ?irkin, resm? giri?imde bulunduk

?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Hua Chunying, Türkiye D??i?leri Bakanl??? s?zcüsünün Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit'in hapishanede ?ldü?ünü iddia etmesini “?ok ?irkin” olarak niteledi ve ?in'in Türkiye nezdinde resm? giri?imde bulundu?unu s?yledi.

Xi Jinping ile Donald Trump g?rü?tü

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping ile ABD Ba?kan? Donald Trump dün bir telefon g?rü?mesi yapt?.

40 bin kilometrelik dostluk ziyaretleri

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping, 27 Kas?m ila 5 Aral?k günleri aras?nda ?spanya, Arjantin, Panama ve Portekiz'e ziyaretlerde bulundu ve Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne kat?ld?.

?in Uluslararas? Büyük Veri Endüstrisi Fuar? may?sta düzenlenecek
-?in2019/02/26 11:50:42February 26 2019 13:16:18

?in Uluslararas? Büyük Veri Endüstrisi Fuar? may?sta düzenlenecek

?in Uluslararas? Büyük Veri Endüstrisi Fuar?'n?n Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentinde 26-29 May?s günlerinde düzenlenece?i a??kland?.

?in'den Potala Saray?'ndaki antik belgelerin korunmas?na dev destek
-?in2019/02/26 11:45:00February 26 2019 13:16:18

?in'den Potala Saray?'ndaki antik belgelerin korunmas?na dev destek

?in'den Potala Saray?'ndaki antik belgelerin korunmas?na dev destek ?in hükümetinin, Tibet ?zerk B?lgesi'nde bulunan ve Dünya Miras? Listesi'nde yer alan Potala Saray?'ndaki antik belgelerin korunmas? ?al??malar? i?in ?nümüzdeki 10 y?l? kapsayan 300 milyon yuanl?k (yakla??k 45 milyon dolar) ?zel bir büt?e ay?raca?? a??kland?.

AB-Arap Birli?i zirvesinde ortakl??? derinle?tirme ?a?r?s?
-Dünya2019/02/26 11:35:38February 26 2019 13:16:18

AB-Arap Birli?i zirvesinde ortakl??? derinle?tirme ?a?r?s?

Hamaney: ?ran, Suriye'ye yard?m etmekten gurur duyuyor
-Dünya2019/02/26 11:27:36February 26 2019 13:16:18

Hamaney: ?ran, Suriye'ye yard?m etmekten gurur duyuyor

?ran'?n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye hükümetine ve halk?na yard?m etmekten gurur duyduklar?n? s?yledi.

?zel i?letmelerden al?nan bor?lar?n 160 milyar yuan? temizlendi
-?in2019/02/26 11:23:05February 26 2019 13:16:18

?zel i?letmelerden al?nan bor?lar?n 160 milyar yuan? temizlendi

?in Devlet Konseyi'nin k?sa süre ?nce sona eren ola?an toplant?s?nda, kamu i?letmelerinin kü?ük ve orta ?l?ekli ?zel i?letmelerden ald?klar? bor?lar?n temizlenmesi ?al??malar?n?n h?zland?r?laca?? belirtildi.

?in ve Pakistan d??i?leri bakanlar? Ke?mir'deki sald?r?y? g?rü?tü
-?in2019/02/26 10:37:44February 26 2019 13:16:18

?in ve Pakistan d??i?leri bakanlar? Ke?mir'deki sald?r?y? g?rü?tü

?in Devlet Konseyi üyesi ve D??i?leri Bakan? Wang Yi ile Pakistan D??i?leri Bakan? ?ah Mahmud Kurey?i aras?nda dün yap?lan telefon g?rü?mesinde, Ke?mir'in Hindistan'?n kontrolündeki b?lgesinde ger?ekle?en intihar sald?r?s?yla ilgili fikir al??veri?inde bulunuldu.

Guterres: 2030 Gündemi, insan haklar?n? korumak i?in en net plan
-Dünya2019/02/26 10:37:03February 26 2019 13:16:18

Guterres: 2030 Gündemi, insan haklar?n? korumak i?in en net plan

Birle?mi? Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalk?nma Gündemi'nin ger?ekle?tirilmesinin insan haklar?n?n korunmas?n? ama?layan en net plan oldu?unu s?yledi.

ABD'den Venezuela petrol ?irketi PDVSA'ya yeni yapt?r?m
-Dünya2019/02/26 10:36:39February 26 2019 13:16:18

ABD'den Venezuela petrol ?irketi PDVSA'ya yeni yapt?r?m

ABD Hazine Bakanl???, Venezuela devlet petrol ?irketi PDVSA'ya yeni yapt?r?m uygulama karar? ald???n? a??klad?. ABD D??i?leri Bakanl??? ise Venezuelal? d?rt valiye yapt?r?m uygulad?klar?n? duyurdu.

Rus bas?n?ndan ?in-ABD ticaret müzakerelerine yo?un ilgi
-?in2019/02/26 10:15:37February 26 2019 13:16:18

Rus bas?n?ndan ?in-ABD ticaret müzakerelerine yo?un ilgi

?in ile ABD aras?ndaki ticaret müzakerelerinin son turu Rus bas?n?nda geni? yer buldu.

Anla?mas?z Brexit en riskli senaryo
-Dünya2019/02/26 10:15:04February 26 2019 13:16:18

Anla?mas?z Brexit en riskli senaryo

?ngiltere Merkez Bankas? (BoE) Ba?kan? Mark Carney, düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?ngiltere'nin Avrupa Birli?i'nden (AB) anla?ma olmaks?z?n ayr?lmas?n?n finansal istikrar a??s?ndan en riskli senaryo oldu?unu belirtti.

?ran D??i?leri Bakan? Zarif istifa etti
-Dünya2019/02/26 09:38:19February 26 2019 13:16:18

?ran D??i?leri Bakan? Zarif istifa etti

?ran D??i?leri Bakan? Muhammed Cevad Zarif, resm? sosyal medya hesab? Instagram'dan yapt??? payla??mda, g?revine devam edemeyece?ini a??klad?.

Xi'den ?in'in kalk?nmas?na uygun yasal ortam ?a?r?s?
-?in2019/02/25 21:05:57February 26 2019 13:16:18

Xi'den ?in'in kalk?nmas?na uygun yasal ortam ?a?r?s?

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping, ?in'in reformlar?na, kalk?nmas?na ve istikrar?na uygun yasal ortam?n olu?turulmas? konusunda ?aba harcama ?a?r?s? yapt?.

“Medyan?n entegre geli?imi h?zland?r?lmal?”
-?in2019/02/25 20:26:08February 26 2019 13:16:18

“Medyan?n entegre geli?imi h?zland?r?lmal?”

?KP Merkez Komitesi Tan?t?m Dairesi Ba?kan? Huang Kunming, medyan?n entegre geli?imini ilerletme ?abalar?n?n iki kat?na ??kar?lmas? ?a?r?s?nda bulundu.

Vietnam'da Trump-Kim zirvesinin haz?rl?klar? sürüyor
-Dünya2019/02/25 19:49:53February 26 2019 13:16:18

Vietnam'da Trump-Kim zirvesinin haz?rl?klar? sürüyor

Vietnam'?n ba?kenti Hanoi'de, Trump ve Kim aras?nda yap?lacak ikinci zirvenin haz?rl?k ?al??malar? hakk?nda bir bas?n toplant?s? yap?ld?.

Türkiye'ye 2018'de 13,2 milyar dolarl?k do?rudan yat?r?m
-Türkiye2019/02/25 19:02:09February 26 2019 13:16:18

Türkiye'ye 2018'de 13,2 milyar dolarl?k do?rudan yat?r?m

Türkiye'ye 2018'de gelen do?rudan yat?r?m tutar? belli oldu.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博app下载 申博娱乐登入 申博手机版 申博游戏
百家乐支付宝充值 申博现金百家乐登入 申博138娱乐支付宝充值 菲律宾太阳城娱乐网
太阳城娱乐登入 申博太阳城注册 申博手机版 百家乐真人游戏
申博登录网址 申博游戏网址 极速百家乐 捕鱼游戏
太阳城集团 申博138 百家乐 申博电子游戏