Wang Yi'den S??'nün yeni a?amadaki geli?imine ?neriler

2019-02-22 10:20:32 申博游戏登入

Çin D??i?leri Bakan? Wang Yi, Shanghai ??birli?i Örgütü'nün (S?Ö) yeni a?amadaki geli?imi hakk?nda önerilerde bulundu.


Ayn? zamanda Çin Devlet Konseyi üyesi olan Wang Yi dün, Beijing'i ziyaret eden K?rg?z mevkida?? Çingiz Aydarbekov'la yapt??? görü?menin ard?ndan düzenlenen ortak bas?n toplant?s?nda, S?Ö'nün yeni a?amadaki geli?imi hakk?nda de?erlendirmede bulundu.


Wang, Cumhurba?kan? Xi Jinping'in geçen Haziran'da Çin'de düzenlenen S?Ö Qingdao Zirvesi'nde kalk?nma, güvenlik, i?birli?i, uygarl?k ve küresel yöneti?imle ilgili yeni dü?ünceler ileri sürerek, S?Ö'nün geli?me yönünü belirledi?ine i?aret etti.


Zirvede siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür gibi alanlardaki i?birli?i hakk?nda yeni fikir birli?ine var?lmas?n?n örgütün ilk geni?lemesinden sonra yakalanan i?birli?i ve dayan??ma ruhunu yans?tt???n? aktaran Wang, böylece S?Ö'nün yeni geli?me a?amas?na girmesinin h?zland?r?ld???n? ifade etti.


Wang, Qingdao Zirvesi'nden sonra dönem ba?kanl???n? devralan K?rg?zistan'?n görevini iyi bir ?ekilde yerine getirdi?ine dikkat çekti. Wang, Çin'in, K?rg?zistan dahil S?Ö'nün di?er üyeleriyle birlikte Qingdao Zirvesi'nde kaydedilen sonuçlar? yerine getirerek, örgüt çerçevesinde bütün alanlardaki i?birli?ini sürekli yeni a?amaya ta??mak için çaba harcamaya haz?r oldu?unu söyledi.


Wang, S?Ö'nün yeni a?amadaki geli?imine yönelik olarak ?u önerilerde bulundu:


-Güvenlik i?birli?inde yeni önlemler al?nmal?. Bölgedeki güvenlik durumunun yine ciddiyetini korudu?u bugünlerde, köktendincilik kar??t? antla?man?n bir an önce yürürlü?e girmesi h?zland?r?l?rken, bölgesel terörle mücadele kurulu?lar?n?n fonksiyonlar?n?n güçlendirilerek, uyu?turucu kaçakç?l???na darbe indirme ve siber güvenli?ini koruma gibi alanlardaki i?birli?i derinle?tirilmeli;


-Somut i?birli?inde yeni ad?mlar at?lmal?. Ku?ak ve Yol inisiyatifi ile bölge ülkelerinin kalk?nma stratejilerinin entegrasyonu derinle?tirilerek, somut i?birli?ine sürdürülebilir güçlü bir dinamizm kat?lmal?.


-Uluslararas? ve bölgesel konularda yeni sorumluluklar üstlenilmeli. Dünyadaki çe?itli risk ve tehditlerin bulundu?u bu dönemde, S?Ö önemli uluslararas? ve bölgesel sorunlarda, özellikle çok tarafl?l??? deslekleme, uluslararas? adaleti koruma, yeni tip uluslararas? ili?kiler in?a etme ve insanl???n kader ortakl???n? olu?turma gibi konularda ilk ses ç?karan kurumlardan biri olmal?.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博官方网址 申博游戏登入不了 百家乐娱乐登入 申博登入网址
申博138站 菲律宾申博网址登入 申博138官网登录登入 申博在线管理网
申博游戏手机下载 申博会员登入 澳门金沙娱乐场 申博138官网
申博会员登入 申博138开户 太阳城登入 老虎机游戏
777老虎机游戏 太阳城代理 太阳城申博 澳门金沙娱乐场