Wang Yi'den S??'nün yeni a?amadaki geli?imine ?neriler

2019-02-22 10:20:32 申博游戏登入

Çin D??i?leri Bakan? Wang Yi, Shanghai ??birli?i Örgütü'nün (S?Ö) yeni a?amadaki geli?imi hakk?nda önerilerde bulundu.


Ayn? zamanda Çin Devlet Konseyi üyesi olan Wang Yi dün, Beijing'i ziyaret eden K?rg?z mevkida?? Çingiz Aydarbekov'la yapt??? görü?menin ard?ndan düzenlenen ortak bas?n toplant?s?nda, S?Ö'nün yeni a?amadaki geli?imi hakk?nda de?erlendirmede bulundu.


Wang, Cumhurba?kan? Xi Jinping'in geçen Haziran'da Çin'de düzenlenen S?Ö Qingdao Zirvesi'nde kalk?nma, güvenlik, i?birli?i, uygarl?k ve küresel yöneti?imle ilgili yeni dü?ünceler ileri sürerek, S?Ö'nün geli?me yönünü belirledi?ine i?aret etti.


Zirvede siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür gibi alanlardaki i?birli?i hakk?nda yeni fikir birli?ine var?lmas?n?n örgütün ilk geni?lemesinden sonra yakalanan i?birli?i ve dayan??ma ruhunu yans?tt???n? aktaran Wang, böylece S?Ö'nün yeni geli?me a?amas?na girmesinin h?zland?r?ld???n? ifade etti.


Wang, Qingdao Zirvesi'nden sonra dönem ba?kanl???n? devralan K?rg?zistan'?n görevini iyi bir ?ekilde yerine getirdi?ine dikkat çekti. Wang, Çin'in, K?rg?zistan dahil S?Ö'nün di?er üyeleriyle birlikte Qingdao Zirvesi'nde kaydedilen sonuçlar? yerine getirerek, örgüt çerçevesinde bütün alanlardaki i?birli?ini sürekli yeni a?amaya ta??mak için çaba harcamaya haz?r oldu?unu söyledi.


Wang, S?Ö'nün yeni a?amadaki geli?imine yönelik olarak ?u önerilerde bulundu:


-Güvenlik i?birli?inde yeni önlemler al?nmal?. Bölgedeki güvenlik durumunun yine ciddiyetini korudu?u bugünlerde, köktendincilik kar??t? antla?man?n bir an önce yürürlü?e girmesi h?zland?r?l?rken, bölgesel terörle mücadele kurulu?lar?n?n fonksiyonlar?n?n güçlendirilerek, uyu?turucu kaçakç?l???na darbe indirme ve siber güvenli?ini koruma gibi alanlardaki i?birli?i derinle?tirilmeli;


-Somut i?birli?inde yeni ad?mlar at?lmal?. Ku?ak ve Yol inisiyatifi ile bölge ülkelerinin kalk?nma stratejilerinin entegrasyonu derinle?tirilerek, somut i?birli?ine sürdürülebilir güçlü bir dinamizm kat?lmal?.


-Uluslararas? ve bölgesel konularda yeni sorumluluklar üstlenilmeli. Dünyadaki çe?itli risk ve tehditlerin bulundu?u bu dönemde, S?Ö önemli uluslararas? ve bölgesel sorunlarda, özellikle çok tarafl?l??? deslekleme, uluslararas? adaleti koruma, yeni tip uluslararas? ili?kiler in?a etme ve insanl???n kader ortakl???n? olu?turma gibi konularda ilk ses ç?karan kurumlardan biri olmal?.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 极速百家乐 菲律宾太城申博 澳门星际赌场 申博娱乐手机登入
申博太阳城现金网 申博138体育 菲律宾申博88msc娱乐 申博在线代理登入
澳门新葡京赌场 申博太阳城注册 申博游戏平台 澳门金沙娱乐场
申博游戏登入不了 申博游戏网址 申博游戏下载 澳门博彩公司
极速百家乐 申博电子游戏 申博现金百家乐 申博138开户