?in: 5G insanl???n ortak ürünüdür

2019-02-21 19:27:11 申博游戏登入

Çinli i?letmelerin baz? ülkelerde 5G ?ebekesine kat?l?m?yla ilgili tart??malar son günlerde artt?. Konuyla ilgili olarak Çin d??i?lerinden bugün yap?lan aç?klamada, 5G teknolojisi, tüm ülkelerin ileti?im ve i?birli?inin ortak ürünüdür denildi.

Çin D??i?leri Bakanl??? sözcüsü Geng Shuang, Çin'in müzakere, ortak in?a ve payla??m ilkeleri temelinde tüm taraflarla birlikte 5G ?ebekesi kapsam?nda bilimsel temas ve i?birli?ini sürdürece?ini ve yeni teknoloji devriminin getirdi?i dev f?rsatlar? de?erlendirece?ini kaydetti.

Dünya Mobil Telekomünikasyon Konferans?, önümüzdeki hafta ?spanya'n?n Barcelona kentinde düzenlenecek. 5G teknolojisi konferans?n gündem maddelerinden biri.

Çin ?irketlerinin 5G a??na kat?l?mlar? son günlerde s?kça tart???lan bir konu. Baz? kesimler, güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çin ürünlerinin 5G a?lar?na eri?imine kar?? ç?k?lmas? gerekti?ini savunuyor.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorular?n? yan?tlayan Geng Shuang, 5G teknolojisinin en son teknoloji ürünü olarak bir veya birkaç ülkeye ait olmad???n?, küresel ekonominin geli?mesi, dünyadaki tüm ülkelerin ç?karlar? ve insan medeniyetinin geli?imi ile ilgili önemli bir geli?me oldu?unu vurgulad?.

Geng Shuang, 5G teknolojisinin küresel sanayi zinciri, tedarik zinciri ve de?er zincirinin iyi derecede entegre oldu?unu ve birbirinden ayr?lamayaca??n? belirterek, aksi halde d??a aç?k ve kapsay?c? piyasa ortam?, adil ve ayr?mc? olmayan uluslararas? kurallar?n zarar görece?ini sözlerine ekledi.

Geng ?öyle konu?tu

“Küreselle?mi? ça??m?zda, hiç bir ülke dünyadan ba??ms?z bir ?ekilde geli?emez, ??birli?i yapmay? reddedebilecek bir teknoloji geli?tirme ve uygulama lüksümüz yoktur. Çin, müzakere, ortak in?a ve payla??m ilkesine dayanarak tüm taraflarla birlikte yeni tur teknolojik devrimin getirdi?i dev geli?me f?rsatlar?n? de?erlendirerek insanl???n iyili?ine olumlu katk?da bulunacak. Bu süreçte Çin, tüm ülkelerin kendi ba??ms?z yarg?lamalar?na dayanarak, ç?karlar?na ve ça??n gerçeklerine uygun kararlar vermelerini arzu etmektedir.”


Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博游戏网址 申博真人游戏 申博138官网 太阳城亚洲
菲律宾申博怎么开户登入 菲律宾申博支付宝在线充值 菲律宾欧博娱乐网站 申博官网登入网址
老虎机游戏 太阳城亚洲 申博app下载 申博娱乐注册
申博游戏网址 申博电子游戏 申博娱乐网 申博百家乐
真人百家乐 申博登录网址 ag真人娱乐 申博客户端下载