?in D??i?leri Bakanl???'ndan Türkiye D??i?leri'ne tepki: ?ddialar ?ok ?irkin, resm? giri?imde bulunduk

2019-02-11 18:43:36 申博游戏登入

Çin D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye D??i?leri Bakanl??? sözcüsünün Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldü?ünü iddia etmesini “çok çirkin” olarak niteledi ve Çin'in Türkiye nezdinde resmî giri?imde bulundu?unu söyledi.

Sözcü, bugün yapt??? aç?klamada, Türkiye D??i?leri Bakanl??? sözcüsünün Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldü?ünü iddia etti?ini hat?rlatarak “Abdurrehim Heyit, hayatta oldu?u gibi çok da sa?l?kl?; internette dün ona ait bir video izledim.” dedi.

Sözcü Hua, “Türkiye'nin 'hayattaki ki?ilerden ölmü? diye bahseden' saçma yalanlara dayanarak mesnetsiz ithamlarla Çin'i suçlamas? çok yanl?? ve a??r? sorumsuzca. Buna kararl?l?kla kar?? ç?k?yoruz.” ifadesini kulland?.

Sözcü Hua, yapt??? aç?klamada, 1990'l? y?llardan bu yana Çin'in içinde ve d???nda faaliyet gösteren “üç kötü güç”ün Xinjiang'da binlerce ?iddet ve terör olay? düzenledi?ini, çe?itli etnik gruplara mensup masum vatanda?lar?n ölmesine ve yaralanmas?na yol açt???n? belirtti.

Xinjiang'?n, terörle mücadele konusunda küresel deneyimlerden faydalanarak yerel ko?ullar temelinde terörle mücadele ve a??r? dincilikten ar?nd?rma çal??malar?n? derinle?tirdi?ine ve bunda gözle görülür ba?ar?lar elde etti?ine dikkat çeken sözcü, “Bu, Xinjiangl?lar?n güvenlik, mutluluk ve tatmin duygular?n? hayli art?rd?” dedi.

Xinjiang'da ya?ayan çe?itli etnik gruplara mensup vatanda?lar?n inanç özgürlü?üne sahip olduklar?na da i?aret eden Hua, yasalara göre her etnik grubun kendi anadilini kullanma hakk? bulundu?unu söyledi. Sözcü, Xinjiang'daki farkl? etnik gruplardan vatanda?lar?n kültürel haklar?n?n da hukuki güvenceye sahip oldu?unu ve bu haklara sayg? gösterildi?ini ifade etti.

Çinli sözcü, Türkiye'nin de çok etnik yap?l? bir ülke oldu?una ve terör tehdidiyle kar?? kar??ya bulundu?una i?aret ederek, terörle mücadele konusunda çifte standart uygulanmas?n?n herkes için zararl? olaca??n? kaydetti.

Türk taraf?n?n önyarg?lar?n? bir kenara b?rakarak Çin'in ilgili politikalar?n? ve çabalar?n? do?ru bir yakla??mla kavramas?n? umduklar?n? dile getiren sözcü, iki ülke aras?ndaki kar??l?kl? güven ve i?birli?inin somut ad?mlarla peki?tirilmesi gerekti?ini söyledi.

Sözcü Hua Chunying, aç?klamas?nda son olarak, “Bir gerçek, bin iddiadan güçlüdür. Ön yarg?l? ve kötü niyetli olmayan herkes, yalanlar üreterek kötü niyetli suçlamalar yapmak yerine, Çin'deki 56 etnik grubun birlik, dostluk ve uyum içinde bir arada ya?ad???n? görmekten sevinç duymal?d?r” ifadesini kulland?. 
Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 太阳城亚洲开户 菲律宾太阳城申博 澳门大三巴赌场 太阳城亚洲注册
申博官网下载登入 菲律宾太阳城申博管理网 菲律宾太阳娱乐网址登入 shen申博188现金网
777老虎机游戏登入 太阳城亚洲开户 申博真人游戏 申博登入网址
申博官网 太阳城代理 申博娱乐开户 申博百家乐
申博娱乐官网 太阳城娱乐登入 申博代理开户 申博棋牌游戏