Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler
-Sa?l?k2018/08/16 18:56:56February 27 2020 13:11:05

Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler

?in'de reform ve d??a a??lma politikas? ba?lat?lmas?ndan bu yana ge?en 40 y?l i?inde, ula??m ve ta??mac?l?k sekt?rlerinde ba?tan sona de?i?imler meydana geldi.

Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor
-Sa?l?k2018/07/17 15:52:31February 27 2020 13:11:05

Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor

Ast?m, hastalar?n ya?am kalitesini ciddi olarak etkileyen yayg?n bir kronik solonum yolu hastal???d?r. Avrupa Solunum T?bb? Dergisi'nin yay?mlad??? bir ara?t?rmaya g?re, sa?l?kl? bir diyette ?srar etmek ast?m? ?nlemeye, semptomlar?n? hafifletmeye ve durumu daha iyi kontrol alt?na almaya yard?mc? oluyor.

Portekizli ??rencilerin ?in'de e?itime ilgisi art?yor
-Sa?l?k2018/07/17 15:49:55February 27 2020 13:11:05

Portekizli ??rencilerin ?in'de e?itime ilgisi art?yor

Günümüzde art?k daha fazla Portekizli ??renci ?in t?bb?, bilim ve teknoloji gibi alanlarda e?itim g?rmek i?in ?in'i tercih ediyor.

Chery, ?inli markalar?n etkisini yükseltmek i?in ?abal?yor
-Sa?l?k2018/07/08 16:02:22February 27 2020 13:11:05

Chery, ?inli markalar?n etkisini yükseltmek i?in ?abal?yor

Son y?llarda geli?mekte olan ?inli markalar, gerek kalitesi gerekse etkisi bak?m?ndan kendilerini sürekli geli?tirirken, yerli ve yabanc? tüketicilerin de onay?n? ve be?enisini kazan?yor.

?in Kongfusu'nun Hazinesi- Tai Ji Quan
-Sa?l?k2018/02/14 15:59:50February 27 2020 13:11:05

?in Kongfusu'nun Hazinesi- Tai Ji Quan

Tai Ji Quan (Tay ci ?üen), ?in kültürünün Konfü?yanizm ve Taoizm kültürlerindeki Tai Chi ve Ying-yang felsefelerine dayanan, ruhu iyile?tirme, bedeni gü?lendirme ve ?z savunma gibi i?levleri bütünle?tiren geleneksel bir d?vü? sanat?d?r.

Kanseri ?nleyen en ucuz 10 re?ete
-Sa?l?k2014/04/30 10:10:21February 27 2020 13:11:05

Kanseri ?nleyen en ucuz 10 re?ete

ABD Kanser Derne?i soya sütünün meme kanseri riskini büyük ?l?üde dü?ürdü?ünü belirtiyor.

Hangilerimizin ?mrü neden k?sal?yor?
-Sa?l?k2014/04/17 15:06:09February 27 2020 13:11:05

Hangilerimizin ?mrü neden k?sal?yor?

Asl?nda hepimiz, hayata ayn? noktadan ba?l?yoruz. Ancak ya?am yolculu?u kimileri i?in yolun sonuna kadar mutluluk ve sa?l?k i?inde sürüyor, kimileri i?inse yolun henüz ortas?nda son buluyor.

Kad?n sa?l?n?n 6 dü?man?
-Sa?l?k2014/03/24 15:04:54February 27 2020 13:11:05

Kad?n sa?l?n?n 6 dü?man?

Kad?nlar?n sa?l?kl? ya?amak i?in her ?eyden ?nce düzenli bir ya?am sürdürmeleri gerekiyor. Ancak baz? k?tü al??kanl?klar beklenmedik bir ?ekilde kad?n sa?l???n? baltalayabilir. ??te bu haftaki program?m?z?n konusu, kad?nlar?n sa?l???na tehdit olu?turan ba?l?ca k?tü al??kanl?klar. ?imdi bunlar?n neler oldu?una birlikte bakal?m ve onlardan bir an ?nce vazge?elim.

Adet düzensizli?inin yaratt??? riskler
-Sa?l?k2014/02/10 14:19:21February 27 2020 13:11:05

Adet düzensizli?inin yaratt??? riskler

Adet düzensizli?i, uzun süre fazla kanama ya da düzensiz kanamayla kans?zl??a neden olarak ba? d?nmesi, bitkinlik, h?zl? kalp at???, nefes darl??? gibi rahats?zl?klara yol a?ar.

Vücuttaki sorunlar? fark etmenin 10 yolu
-Sa?l?k2014/02/10 14:16:56February 27 2020 13:11:05

Vücuttaki sorunlar? fark etmenin 10 yolu

?nsan vücudu bir makineye benziyor, uzun süre ?al???nca kimi sorunlar ??k?yor. Hastalan?nca doktora ba?vurmaya al?????z. Asl?nda e?er zaman zaman kendimizi kontrol edersek, bir?ok hastal??? zaman?nda fark etmemiz mümkün.

Limonun di?er i?levleri
-Sa?l?k2014/01/17 20:44:43February 27 2020 13:11:05

Limonun di?er i?levleri

Limon i?eren ?e?itli kozmetik ürünlerin yerine taze s?k?lm?? limon suyu kullanmak daha yararl? ve ekonomiktir.

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 太阳城申博开户 澳门赌场 咪牌百家乐 太阳城登入
申博138开户 辉煌国际游戏登入 菲律宾申博在线 菲律宾申博网上娱乐
申博app下载 申博百家乐 申博138 太阳城亚洲开户
申博太阳城登入 申博手机下载版 申博游戏注册 申博登录不了
申博网址 申博真人游戏 申博百家乐 澳门百家乐