Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler
-Sa?l?k2018/08/16 18:56:56February 22 2019 18:23:56

Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler

?in'de reform ve d??a a??lma politikas? ba?lat?lmas?ndan bu yana ge?en 40 y?l i?inde, ula??m ve ta??mac?l?k sekt?rlerinde ba?tan sona de?i?imler meydana geldi.

Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor
-Sa?l?k2018/07/17 15:52:31February 22 2019 18:23:56

Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor

Ast?m, hastalar?n ya?am kalitesini ciddi olarak etkileyen yayg?n bir kronik solonum yolu hastal???d?r. Avrupa Solunum T?bb? Dergisi'nin yay?mlad??? bir ara?t?rmaya g?re, sa?l?kl? bir diyette ?srar etmek ast?m? ?nlemeye, semptomlar?n? hafifletmeye ve durumu daha iyi kontrol alt?na almaya yard?mc? oluyor.

Portekizli ??rencilerin ?in'de e?itime ilgisi art?yor
-Sa?l?k2018/07/17 15:49:55February 22 2019 18:23:56

Portekizli ??rencilerin ?in'de e?itime ilgisi art?yor

Günümüzde art?k daha fazla Portekizli ??renci ?in t?bb?, bilim ve teknoloji gibi alanlarda e?itim g?rmek i?in ?in'i tercih ediyor.

Chery, ?inli markalar?n etkisini yükseltmek i?in ?abal?yor
-Sa?l?k2018/07/08 16:02:22February 22 2019 18:23:56

Chery, ?inli markalar?n etkisini yükseltmek i?in ?abal?yor

Son y?llarda geli?mekte olan ?inli markalar, gerek kalitesi gerekse etkisi bak?m?ndan kendilerini sürekli geli?tirirken, yerli ve yabanc? tüketicilerin de onay?n? ve be?enisini kazan?yor.

?in Kongfusu'nun Hazinesi- Tai Ji Quan
-Sa?l?k2018/02/14 15:59:50February 22 2019 18:23:56

?in Kongfusu'nun Hazinesi- Tai Ji Quan

Tai Ji Quan (Tay ci ?üen), ?in kültürünün Konfü?yanizm ve Taoizm kültürlerindeki Tai Chi ve Ying-yang felsefelerine dayanan, ruhu iyile?tirme, bedeni gü?lendirme ve ?z savunma gibi i?levleri bütünle?tiren geleneksel bir d?vü? sanat?d?r.

Kanseri ?nleyen en ucuz 10 re?ete
-Sa?l?k2014/04/30 10:10:21February 22 2019 18:23:56

Kanseri ?nleyen en ucuz 10 re?ete

ABD Kanser Derne?i soya sütünün meme kanseri riskini büyük ?l?üde dü?ürdü?ünü belirtiyor.

Hangilerimizin ?mrü neden k?sal?yor?
-Sa?l?k2014/04/17 15:06:09February 22 2019 18:23:56

Hangilerimizin ?mrü neden k?sal?yor?

Asl?nda hepimiz, hayata ayn? noktadan ba?l?yoruz. Ancak ya?am yolculu?u kimileri i?in yolun sonuna kadar mutluluk ve sa?l?k i?inde sürüyor, kimileri i?inse yolun henüz ortas?nda son buluyor.

Kad?n sa?l?n?n 6 dü?man?
-Sa?l?k2014/03/24 15:04:54February 22 2019 18:23:56

Kad?n sa?l?n?n 6 dü?man?

Kad?nlar?n sa?l?kl? ya?amak i?in her ?eyden ?nce düzenli bir ya?am sürdürmeleri gerekiyor. Ancak baz? k?tü al??kanl?klar beklenmedik bir ?ekilde kad?n sa?l???n? baltalayabilir. ??te bu haftaki program?m?z?n konusu, kad?nlar?n sa?l???na tehdit olu?turan ba?l?ca k?tü al??kanl?klar. ?imdi bunlar?n neler oldu?una birlikte bakal?m ve onlardan bir an ?nce vazge?elim.

Adet düzensizli?inin yaratt??? riskler
-Sa?l?k2014/02/10 14:19:21February 22 2019 18:23:56

Adet düzensizli?inin yaratt??? riskler

Adet düzensizli?i, uzun süre fazla kanama ya da düzensiz kanamayla kans?zl??a neden olarak ba? d?nmesi, bitkinlik, h?zl? kalp at???, nefes darl??? gibi rahats?zl?klara yol a?ar.

Vücuttaki sorunlar? fark etmenin 10 yolu
-Sa?l?k2014/02/10 14:16:56February 22 2019 18:23:56

Vücuttaki sorunlar? fark etmenin 10 yolu

?nsan vücudu bir makineye benziyor, uzun süre ?al???nca kimi sorunlar ??k?yor. Hastalan?nca doktora ba?vurmaya al?????z. Asl?nda e?er zaman zaman kendimizi kontrol edersek, bir?ok hastal??? zaman?nda fark etmemiz mümkün.

Limonun di?er i?levleri
-Sa?l?k2014/01/17 20:44:43February 22 2019 18:23:56

Limonun di?er i?levleri

Limon i?eren ?e?itli kozmetik ürünlerin yerine taze s?k?lm?? limon suyu kullanmak daha yararl? ve ekonomiktir.

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 百家乐娱乐登入 申博 澳门新葡京赌场 澳门大三巴赌场
菲律宾太阳城申博娱乐代理 申博账号注册登入 申博998官网 www.123tyc.com
申博游戏平台 盛618登入 百家乐登入网址 申博游戏平台
菲律宾太城申博 申博游戏 菲律宾申博娱乐 ag真人百家乐
ag真人百家乐 太阳城代理 申博app下载 太阳城申博