(?in Mahallesi) ?in'de tarih? de?erleri ticarile?tirme tart??mas?
-Per?embe2019/03/06 09:46:35March 26 2019 05:45:11

(?in Mahallesi) ?in'de tarih? de?erleri ticarile?tirme tart??mas?

Her ülkede kültürel ve tarih? de?erler bir ?l?üde metala??yor, hatta kimi zaman popüler kültürün bir par?as?n? te?kil ediyor. ?in'de son günlerde Yasak Kent'teki “kültürel inovasyon” hamleleri gündemde...

(??N MAHALLES?) ?inli gen?ler finansal ba??ms?zl?k pe?inde
-Per?embe2019/02/20 14:55:43March 26 2019 05:45:11

(??N MAHALLES?) ?inli gen?ler finansal ba??ms?zl?k pe?inde

?in'de FIRE modas? yayg?nla??yor. Bir?ok ?inli gen? ?ift hayat boyu ba?kas? i?in ?al???p emekliliklerini beklemek yerine, hayat tarz?n? de?i?tirip erkenden “?zgürle?mek” istiyor.

(?in Mahallesi) ?in'de 2018'in popüler kelimeleri
-Per?embe2018/12/26 10:41:05March 26 2019 05:45:11

(?in Mahallesi) ?in'de 2018'in popüler kelimeleri

?in'de her y?l oldu?u gibi 2018'de de y?l?n kelimeleri se?ildi. Y?l boyunca gündemde hangi konular?n bulundu?unu, sosyal medyan?n en ?ok tart???lan meselelerinin neler oldu?unu g?steren kelimeler toplumun nabz?n? tutmam?z? sa?l?yor.

(?in Mahallesi) Reformlar?n tohumunun at?ld??? kent
-Per?embe2018/12/12 19:56:15March 26 2019 05:45:11

(?in Mahallesi) Reformlar?n tohumunun at?ld??? kent

Bugün kar??m?zdaki ?in, 40 y?l ?nce ba?lat?lan reformlar?n eseri. De?i?im denemelerinin ilk yap?ld??? noktalardan biri de Shenzhen kenti.

(?in Mahallesi) ?inlilerin ?ngilizce ile imtihan?nda son durum
-Per?embe2018/11/29 20:08:39March 26 2019 05:45:11

(?in Mahallesi) ?inlilerin ?ngilizce ile imtihan?nda son durum

Dil ??renmek, bir dilden ba?ka bir dile do?ru ?eviri yapmak her milletten insan?n derdidir. ?inlilerin de ?ince dü?ünerek ?ngilizce konu?mas?, kendine has telaffuzlar? ve yayg?n ?eviri hatalar? tüm dünyaca me?hur ‘‘?ingilizceyi'' yaratt?.

(?in Mahallesi) ?inli gen?ler, sosyal medya payla??mlar?n? ni?in azaltt??
-Per?embe2018/11/14 17:13:05March 26 2019 05:45:11

(?in Mahallesi) ?inli gen?ler, sosyal medya payla??mlar?n? ni?in azaltt??

Sanal alemin insanlar?n hayat?na girmesi “Sosyal medya, ileti?ime ger?ekten katk?da bulunuyor mu?” tart??mas?n? da beraberinde getirdi. Bu konu y?llard?r tart???ladursun, sosyal medyan?n kullan?m? da her ge?en gün de?i?iyor.

(?in Mahallesi) ?in'de “toplumsal davran?? kurallar?” tart??mas?
-Per?embe2018/10/17 20:23:42March 26 2019 05:45:11

(?in Mahallesi) ?in'de “toplumsal davran?? kurallar?” tart??mas?

?in'de son günlerde trende ba?kalar?n?n yerini i?gal eden, yetmezmi? gibi, bunun i?in saatlerce tart??an, sa?ma bahaneler üreten ve hakl? ??kmaya ?al??an ki?iler gündemdeydi. Konu, toplumsal bir hadiseye d?nü?tü.

Yapay zeka, tercümanlar?n yerini alacak m?? (?in Mahallesi)
-Per?embe2018/10/07 19:47:10March 26 2019 05:45:11

Yapay zeka, tercümanlar?n yerini alacak m?? (?in Mahallesi)

Yapay zeka teknolojisi geli?tik?e, farkl? sekt?rlerde oldu?u gibi ?evirmenlik alan?nda da makinelerin insan?n yerini alaca?? tart???lmaya ba?land?.

??renim turlar? faydal? m?, yoksa para tuza?? m?? (?in Mahallesi)
-Per?embe2018/08/08 15:18:41March 26 2019 05:45:11

??renim turlar? faydal? m?, yoksa para tuza?? m?? (?in Mahallesi)

?in'de tatillerde her ge?en gün daha fazla ki?i ?ocu?unu yurt d???na ??renim turlar?na g?nderiyor. ?in kamuoyunda, ??renci ba??na binlerce yuan ?denen bu turlar?n ger?ekten i?e yaray?p yaramad??? tart???l?yor.

?in'de internet ve oyun ba??ml?l??? art?yor (?in Mahallesi)
-Per?embe2018/07/11 16:17:10March 26 2019 05:45:11

?in'de internet ve oyun ba??ml?l??? art?yor (?in Mahallesi)

Okullar?n tatile girmesiyle birlikte gündeme gelen konulardan biri de ?inli gen?ler aras?nda giderek yayg?nla?an internet ve oyun ba??ml?l??? oldu. Gen?leri ba??ml?l??a iten sebepler, bu rahats?zl??a kar?? al?nan tedbirler neler?

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博太阳城注册 菲律宾申博开户 申博登入网址 真人百家乐
www.msc33.com 重庆申博官网 太阳城在线开户 太阳城申博登入
澳门银河赌场 ag国际馆 申博棋牌游戏 申博138
申博百家乐 申博真人游戏 太阳城网址 申博现金网
菲律宾申博开户 太阳城登入 太阳城登入 申博直营网