Türk ve ?inli uzmanlar ter?rü konu?tu
-?ar?amba2019/06/25 18:24:00February 27 2020 13:06:31

Türk ve ?inli uzmanlar ter?rü konu?tu

Ter?rün ac?mas?zl??? ve y?k?m? konusunda bütün dünya hemfikir g?rünüyor; ancak dünyan?n herhangi bir yerindeki bir ter?r sald?r?s?n?n ard?ndan, ilgili ülkelerin d??i?leri bakanl?klar? ve uluslararas? ?rgütlerden gelen “?iddetle k?nama” a??klamalar?, ter?r salg?n?n?n yay?lmaya devam etmesini engelleyemiyor. Hepimiz, ter?rü, dünyan?n uzak bir co?rafyas?nda, bizden ?ok uzak bir musibet olarak g?rmeye devam ediyoruz. Patlayan bombalar, havaya u?an bedenler, ?at??malar, sanki i?inde ya?ad???m?z hayat?n de?il de, “haberler”in konusu gibi geliyor bize.

Ticaret sava??nda “nadir” bir kart: Toprak elementleri!
-?ar?amba2019/06/04 19:06:47February 27 2020 13:06:31

Ticaret sava??nda “nadir” bir kart: Toprak elementleri!

?in'de reformun mimar? Deng Xiaoping, 1992 y?l?nda ??yle diyor: “Ortado?u'nun petrolü, ?in'in nadir toprak elementleri var.” (中东有石油,中国有稀土。)

?in ithal ?arap pazar?nda rekabet k?z???yor
-?ar?amba2019/03/26 16:17:46February 27 2020 13:06:31

?in ithal ?arap pazar?nda rekabet k?z???yor

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping'in ?talya gezisi, g?zleri ?in-?talya ili?kilerine ?evirdi. ?talya'n?n Ku?ak ve Yol giri?imine kat?l?m? büyük dikkat ?ekti.

?ki Toplant? nedir, ?in'in gelece?ini nas?l etkiler?
-?ar?amba2019/03/06 15:43:04February 27 2020 13:06:31

?ki Toplant? nedir, ?in'in gelece?ini nas?l etkiler?

?in'in siyasi takviminde, her y?l mart ay? ?nemli bir yer tutuyor, bu d?nemde düzenlenen "iki toplant?", ülkenin gelece?ine y?n veriyor.

Bahar Bayram? ?in'in manevi z?rh?
-?ar?amba2019/02/04 19:01:14February 27 2020 13:06:31

Bahar Bayram? ?in'in manevi z?rh?

Türkiye'de ‘en büyük bayram', tart??mal? bir konsept. Dini ve milli bayramlar?n yar??t?r?lmas? gibi, bir toplum i?in son derece tehlikeli münaka?alara girildi?i de vaki.

Kahve pazar?nda dev zincirlere meydan okuyan yerli marka!
-?ar?amba2019/01/30 17:04:49February 27 2020 13:06:31

Kahve pazar?nda dev zincirlere meydan okuyan yerli marka!

?in'de kahve pazar?nda dev markalar?n taht? sallan?yor. 'Piyasan?n haks?z ?ekilde tekelle?tirilmesine' kar?? ??kan yeni bir giri?im, k?sa sürede Seattle merkezli Amerikan devinin kabusuna d?nü?tü...

Reform ve d??a a??lman?n 40 y?l?nda Xinjiang'?n kalifiye elemanlarla kalk?nd?r?lmas? (2)
-?ar?amba2018/12/18 09:07:11February 27 2020 13:06:31

Reform ve d??a a??lman?n 40 y?l?nda Xinjiang'?n kalifiye elemanlarla kalk?nd?r?lmas? (2)

2018 y?l?n?n bir yaz günü, Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'ne ba?l? Bayingolin Mo?ol ?zerk ?li Ho?ut il?esinde bulunan U??aktal kasabas?ndaki Lanxin anaokulunun 2. s?n?f?...

Bu ?ehrin tarihi yok, gelece?i var! SHENZHEN (2)
-?ar?amba2018/12/11 19:46:57February 27 2020 13:06:31

Bu ?ehrin tarihi yok, gelece?i var! SHENZHEN (2)

Shenzhen'de ya?ayanlar?n ortak noktas?, giri?imcilik. Shenzhen, 'i? kurmak' isteyenlerin kurdu?u bir ?ehir, bu y?nüyle bir i? ortam?. Di?er yandan trafik kurallar?na harfiyen uyulan, kamusal alan kültürü geli?mi?, otomobilde arka koltukta dahi emniyet kemeri tak?lan bir kent. Asl?nda kimse ger?ekten ('aslen') bural? olmad??? i?in, herkes buray? ba?kas?yla payla?may? biliyor!

?in'de yeni bir topluluk do?uyor: Fitness tutkunlar?!
-?ar?amba2018/10/26 17:17:55February 27 2020 13:06:31

?in'de yeni bir topluluk do?uyor: Fitness tutkunlar?!

Son y?llarda büyüyen orta s?n?f?n ya?am tarz?n?n ?e?itlenmeye ba?lamas?yla birlikte, ?in halk?n?n spor kültürüne yeni trendler eklendi.

?pek yollar?: Alternatif bir dünya tarihi okumas?
-?ar?amba2018/07/27 15:05:56February 27 2020 13:06:31

?pek yollar?: Alternatif bir dünya tarihi okumas?

"Okulda derslerimin ?srarla dar bir co?rafya ile s?n?rl? kalmas? beni rahats?z etmeye ba?lam??t?" diyor Peter Frankopan, ?pek Yolu kitab?n?n ?ns?zünde; bu fark?ndal???n ard?ndan, haritaya bak?p dünyada sessizce es ge?ilen devasa b?lgeler oldu?unu g?rmeye ba?lar yazar.

?in'in Dünya Kupas? hayali ne zaman ger?ekle?ir?
-?ar?amba2018/07/02 17:55:38February 27 2020 13:06:31

?in'in Dünya Kupas? hayali ne zaman ger?ekle?ir?

Rusya'n?n ev sahipli?i yapt??? Dünya Kupas?, ?in'de ayr? bir ilgiyle izleniyor.

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博游戏登入不了 申博太阳城现金网 申博 申博
菲律宾申博直营网 菲律宾申博娱乐手机投注 申博太阳城手机版下载 申博支付宝充值
幸运大转盘 老虎机游戏 申博游戏登入不了 太阳城会员登入
太阳城亚洲 申博娱乐手机版 申博娱乐 申博官网登录
申博登录不了 申博太阳城 申博太阳城注册 菲律宾太城申博