M?s?r'daki ?inli ??renciler ?eker Bayram?'n? kutlad?

2014-08-04 10:30:23 申博游戏登入

M?s?r'daki Çinli ö?renciler ?eker Bayram?'n? kutlad?

M?s?r'da e?itim gören Çinli Müslüman ö?renciler 29 Temmuz'da ba?kent Kahire'de bir araya gelerek ?eker Bayram?'n? kutlad?.

Çinli Ö?renciler Federasyonu ve Çin'in Kahire Büyükelçili?i taraf?ndan 29 Temmuz'da ortakla?a düzenlenen ?enli?e, farkl? milliyetlere mensup yüze yak?n Müslüman ö?renci ve Kahire'de bulunan Çinli ayd?nlar kat?ld?.

Çin'in Kahire Büyükelçisi Song Aiguo, ?enlikte konu?ma yaparak Müslüman ö?renciler ve bilginlerin ?eker Bayram?'n? kutlad?.

Song, Çinli Ö?renciler Federasyonu'nun 2011'de kurulmas?ndan beri ö?renciler aras?ndaki birlik ve dostluk için yapt??? katk?lar? övdü. Büyükelçi Song Aiguo, yurt içindeki ve Çin-M?s?r ili?kilerindeki son geli?meler hakk?nda ö?rencilere bilgi verdi.

Büyükelçi, Çinli ö?rencilerin M?s?r'da ö?renim görmesinin iki ülke aras?ndaki dostluk ve i?birli?inin bir parças? oldu?unu vurgulayarak, ö?rencilere “her ?ey gönlünüzce olsun” dedi.

Çin Büyükelçili?i'ne ba?l? konsolos i?leri bölümü ?efi Zhang Guangyi ise M?s?r'daki güvenlik durumu hakk?nda rapor sundu ve baz? uyar?larda bulundu.

Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi kuruldu

Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi 29 Temmuz günü düzenlenen törenle kuruldu.

Ayn? gün Çin'in d??a yönelik kültür de?i?imi ve Çinceden yabanc? dillere çeviri yapan kadronun yeti?tirilmesi konulu bir seminer düzenlendi.

Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi'nin dünyaya Çin'deki geli?meleri tan?tmak, medeniyetler aras? diyaloga kat?lmak, dünyan?n Çin'i tan?mas?n? sa?lamak, Çin halk? ile dünya halklar? aras?ndaki dostlu?u art?rmak için kuruldu?u bildirildi.

Çin Uluslararas? Yay?n Grubu'na ba?l? Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi, çeviri sektörünün geli?me plan?n? saptayacak, devlet düzeyinde çeviri projeleri planlay?p uygulayacak; üst düzey uluslararas? de?i?im mekanizmas? olu?turup uluslararas? akademik faaliyetlere aktif ?ekilde kat?lacak; nitelikli çevirmen kadrosunu yeti?tirecek.

“Çin'in d??a yönelik kültür de?i?imi ve Çinceden yabanc? dillere çeviri yapan kadronun yeti?tirilmesi” adl? seminerde Çinceden yabanc? dillere çeviri yapan kadro ve bu kadronun uluslararas?la?mas?, mevcut çevirmen kadrosunun durumu ve ihtiyac?, yüksek e?itimde çeviri bran?? ve Çin kültürünün dünyaya tan?t?lmas? gibi konular ele al?nd?.

?lgili hükümet ve medya kurulu?lar?, çeviri örgütleri ve üniversitelerden 200 ki?i söz konusu kurulu? törenine ve seminere kat?ld?.

Koçu (?dikut) kal?nt?lar?nda koruma art?r?l?yor

Çin, Kazakistan ve K?rg?zistan'?n i?birli?iyle ba?vurulan “?pek Yolu: Chang'an'dan Tanr? Da?lar?na kadar uzanan güzergah” geçen ay Dünya Miraslar? Listesi'ne dahil edilmi?ti. Ad? geçen güzergahta yer alan mekanlardan biri olan Koçu (?dikut) antik kenti, eskiye göre daha büyük ilgi toplad?, koruma çal??mas? güçlendirildi.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 菲律宾太城申博 真人百家乐 菲律宾太阳城申博 太阳城亚洲
申博138注册登入 百家乐支付宝充值 菲律宾太阳城申博娱乐老板网站 申博官网下载登入
申博娱乐登入 申博游戏手机下载 申博游戏网址 太阳城申博开户
澳门银河赌场 申博手机版 澳门金沙娱乐场 澳门银河赌场
澳门赌场 老虎机游戏 申博代理 申博代理开户