Dünya ?nternet Konferans?'nda g?zler yine 5G'deydi
- Haftasonu2019/11/04 11:47:27February 27 2020 13:05:13

Dünya ?nternet Konferans?'nda g?zler yine 5G'deydi

6. Dünya ?nternet Konferans? 20-22 Ekim tarihlerinde, ?in'in Zhejiang eyaletinin Wuzhen kasabas?nda düzenlendi. Konferansta en yo?un tart???lan konular aras?nda 5G, dijitalle?me ve yapay zeka vard?.

?in'in 70 senede üretim toplumundan tüketim toplumuna d?nü?ümü
- Haftasonu2019/10/04 16:01:30February 27 2020 13:05:13

?in'in 70 senede üretim toplumundan tüketim toplumuna d?nü?ümü

?in Komünist Partisi Merkez Komitesi taraf?ndan bu y?l?n ba??nda düzenlenen ekonomi ?al??tay?nda belirlenen “gü?lü i? piyasa olu?turulmas?” hedefi, y?l?n en ?nemli g?revlerinden biri olarak ifade ediliyor.

?in'in online perakendecilik pazar? h?zl? büyümeyi sürdürüyor
- Haftasonu2019/08/16 16:27:32February 27 2020 13:05:13

?in'in online perakendecilik pazar? h?zl? büyümeyi sürdürüyor

?in Ticaret Bakanl???, online perakendecilik pazar?n?n y?l?n ilk yar?s?nda kattetti?i geli?ime dair verileri a??klad?. Verilere g?re, y?l?n ilk yar?s?nda, ?in'in online perakendecilik pazar? h?zl? büyümeyi sürdürdü.

“RMB d?viz kuru makul ve dengeli seviyede korunabilecek”
- Haftasonu2019/08/12 20:26:18February 27 2020 13:05:13

“RMB d?viz kuru makul ve dengeli seviyede korunabilecek”

RMB-ABD Dolar? kuru hafta ba??nda (5 A?ustos) 7'nin üzerine ??kt?. ?in'in merkez bankas? niteli?indeki ?in Halk Bankas? taraf?ndan konuyla ilgili yap?lan a??klamada, RMB d?viz kurunun makul ve dengeli bir seviyede korunabilece?i ifade edildi.

Yorum: Tar?m ticaretinin engellenmesinden ABD sorumlu
- Haftasonu2019/08/06 11:54:40February 27 2020 13:05:13

Yorum: Tar?m ticaretinin engellenmesinden ABD sorumlu

?in Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonu, 3 A?ustos'tan sonra ger?ekle?tirilen ABD men?eli tar?msal ürün al?mlar?na ge?ici olarak ek vergi uygulanmas? ihtimalini d??lamama karar? ald?. Komisyonun a??klamas? uyar?nca, ?in'in ilgili i?letmeleri ABD'den tar?msal ürün almay? ge?ici olarak durdurdu.

At?k s?n?fland?rma, 100 milyar yuanl?k piyasa m? getirecek?
- Haftasonu2019/07/05 16:23:36February 27 2020 13:05:13

At?k s?n?fland?rma, 100 milyar yuanl?k piyasa m? getirecek?

25 Haziran'da at?klar?n ?evreye getirdi?i kirlilikleri azaltmak amac?yla haz?rlanan tasar?n?n de?i?iklik belgesi ?in Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'ne sunuldu. Tasar?da, ülke genelinde evsel at?klar? s?n?fland?rma uygulamas? getirilece?i bildirildi.

Yorum: ?in-ABD i?birli?i halklar?n ortak arzusu
- Haftasonu2019/07/04 20:08:47February 27 2020 13:05:13

Yorum: ?in-ABD i?birli?i halklar?n ortak arzusu

Washington Post gazetesi dün ABD'li eski siyaset?i ve uzmanlar taraf?ndan Ba?kan Donald Trump'a ve Kongre'ye g?nderilen a??k mektubu yay?mlad?.

2. Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'nun ard?ndan
- Haftasonu2019/05/08 11:01:11February 27 2020 13:05:13

2. Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'nun ard?ndan

Yüksek teknoloji yeni meslek dallar? olu?turuyor
- Haftasonu2019/04/12 19:04:14February 27 2020 13:05:13

Yüksek teknoloji yeni meslek dallar? olu?turuyor

Teknolojinin h?zl? bir ?ekilde geli?mesi, ülkelerin sosyo-ekonomik yap?s?nda da ba? d?ndürücü h?zda etkiler yarat?yor. Bu kapsamda ya?anan geli?meler sonucunda, ?in'de yüksek teknoloji ile ilgili 13 yeni meslek olu?tu.

Temiz enerjili ara? piyasas?nda rekabet artacak!
- Haftasonu2019/04/04 16:16:15February 27 2020 13:05:13

Temiz enerjili ara? piyasas?nda rekabet artacak!

?in'de yeni enerjili ara? piyasas?ndaki rekabeti artt?rmak amac?yla üreticilere sübvansiyon kesiliyor. Hükümet, bu kesintiyle temiz enerjili ara? üretimindeki kaliteyi artt?rmay? hedefliyor. S?z konusu büt?e ise yeni enerjili ara?lar?n altyap? ?al??malar?na aktar?lacak.

OLED ve katlanabilir telefonlara dair merak edilenler
- Haftasonu2019/03/29 10:15:40February 27 2020 13:05:13

OLED ve katlanabilir telefonlara dair merak edilenler

Katlanabilir telefonlar?n üretimi art?k mümkün. Ak?ll? telefon dünyas?nda ?ok uzun zaman sonra ilk kez b?ylesi ?zel bir geli?me ya?anmas? pek ?ok soruyu da beraberinde getirdi. S?z konusu telefonlar bu alanda yeni bir d?nem ba?latm?? olabilir mi?

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 菲律宾申博娱乐 申博娱乐登入 太阳城申博 ag国际馆
申博在线138管理 申博游戏微信账号 申博138真人娱乐登入 菲律宾申博网址
申博太阳城直营网 申博娱乐开户 申博游戏登入不了 申博游戏
澳门银河赌场 申博登录网址 申博游戏手机下载 澳门百家乐
澳门银河赌场 澳门赌场 777老虎机游戏登入 777老虎机游戏