Bahar Bayram? co?kusuna teknoloji deste?i
- Haftasonu2019/02/08 18:55:03February 22 2019 03:15:27

Bahar Bayram? co?kusuna teknoloji deste?i

?in Yeni Y?l? bu sene de bir?ok yeniliklerle kutlan?yor. Teknolojik geli?meler, bayram kutlamalar?na her ge?en gün daha ?ok dahil ediyor.

?in'in büyüme rakamlar? bize ne anlat?yor?
- Haftasonu2019/02/01 20:24:01February 22 2019 03:15:27

?in'in büyüme rakamlar? bize ne anlat?yor?

?in ekonomisinde ge?ti?imiz y?l ?ngürülen büyüme hedefine ula??ld?. ülke ekonomisi yüzde 6,6 oran?nda büyüdü; ekonomi hacmi ilk kez 90 trilyon yuan?n üzerine ??kt?.

?in'de yabanc? sermaye yat?r?m? imalat? nas?l etkiliyor?
- Haftasonu2019/01/25 17:08:43February 22 2019 03:15:27

?in'de yabanc? sermaye yat?r?m? imalat? nas?l etkiliyor?

Yabanc? yat?r?mlar?n ?nündeki s?n?rlamalar kald?r?ld?k?a, ?in'e gelen yabanc? sermayede de art?? ya?an?yor. ?in'in dünya pazar?nda ?ne ??kt??? sekt?rler uluslararas? firmalar?n da dikkatini ?ekiyor. S?z konusu ?irketler, tamamen yabanc? sermayeyle ?in'de fabrika kurmaya ba?lad?.

5G, ‘ara?lar?n interneti' ve 2022 K?? Olimpiyatlar? nas?l bir araya gelecek?
- Haftasonu2019/01/18 16:23:44February 22 2019 03:15:27

5G, ‘ara?lar?n interneti' ve 2022 K?? Olimpiyatlar? nas?l bir araya gelecek?

?in, 5G teknolojisini “ara?lar?n interneti” ile birle?tirerek, 2022 K?? Olimpiyatlar? i?in “ak?ll? kentler” haz?rlamay? ama?l?yor. Bu alanda ilgili ?al??malara da son sürat devam ediyor. Dolay?s?yla, bir yandan 2022 K?? Olimpiyatlar? i?in altyap? in?as? sürerken, bir yandan da 5G ?al??malar?yla birlikte “ara?lar?n interneti” projeleri yürütülüyor.

2018 “rekorlar y?l?” m? oldu?
- Haftasonu2019/01/12 14:51:17February 22 2019 03:15:27

2018 “rekorlar y?l?” m? oldu?

?in ekonomisini anlamak i?in sadece büyüme rakamlar? yeterli olmuyor. ?? tüketim veya altyap? in?as? gibi alanlarda kaydedilen ba?ar?lar, genel ?er?eve d???nda bir bak?? sa?l?yor. Bu a??dan, s?z konusu alanlarda 2018'de k?r?lan rekorlar da ülkenin geli?imini anlama konusunda bir ???k tutuyor. Peki, sadece kalabal?k nüfusuyla de?il, ekonomik kalk?nmas?yla da dikkat ?eken ?in'de 2018'in rekorlar? nelerdi?

?in ekonomisi 2018'i nas?l ge?irdi?
- Haftasonu2018/12/21 19:01:51February 22 2019 03:15:27

?in ekonomisi 2018'i nas?l ge?irdi?

‘Reform ve d??a a??lma' hi? ?üphesiz ?in'de 2018'in en ?ok kullan?lan ifadesi. ülke ?ap?nda 40 y?l ?nce ba?lat?lan d??a a??lma uygulamalar? ?in ekonomisini bugün ?ok farkl? bir noktaya ta??d?.

Meng Wanzhou'nun g?zalt?na al?nmas? ve 5G yar??lar?
- Haftasonu2018/12/14 16:18:12February 22 2019 03:15:27

Meng Wanzhou'nun g?zalt?na al?nmas? ve 5G yar??lar?

Dünyan?n ?nde gelen teknoloji ?irketlerinden ?inli Huawei'nin Mali ??ler Direkt?rü Meng Wanzhou'nun Kanada'da g?zalt?na al?nmas? ve kefaletle sal?verilmesi ?in'de nas?l yank? buldu?

?zel giri?imlerin kalk?nmas?nda yeni d?nem
- Haftasonu2018/12/06 17:18:07February 22 2019 03:15:27

?zel giri?imlerin kalk?nmas?nda yeni d?nem

?zel i?letmeler ?in ekonomisinin büyümesinde büyük bir ?neme sahip.

CIIE ve ?in pazar? küresel ticarete ne y?nde katk?lar yapacak?
- Haftasonu2018/12/04 16:50:23February 22 2019 03:15:27

CIIE ve ?in pazar? küresel ticarete ne y?nde katk?lar yapacak?

Bu y?l ilk kez düzenlenen ?in Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE), de?i?en ?in ekonomisi hakk?nda dünyaya pek ?ok mesaj verdi. Fuara kat?lan ülkeler, ?in'in d??a a??lmas? ve ekonomisinin i? tüketime y?nelmesi konusunda fikir sahibi olman?n yan? s?ra, fuarda pek ?ok s?zle?me imzalama ?ans? buldu. Dünyan?n en geni? piyasas?ndan pay yakalama imkan? bulan firmalar ayn? zamanda ülkedeki i? tüketime de dinamizm kat?yor.

HKMZ K?prüsü b?lgesel kalk?nmay? canland?racak
- Haftasonu2018/11/23 10:47:25February 22 2019 03:15:27

HKMZ K?prüsü b?lgesel kalk?nmay? canland?racak

Deniz üzerinden ge?en en uzun k?prü niteli?indeki Hong Kong-Zhuhai-Macao K?prüsü, b?lgeye gerek kültürel, gerek finansal a??dan etki edecek.

Dev k?prü projesinin ge?mi?i, bugünü ve gelece?i
- Haftasonu2018/11/10 14:53:36February 22 2019 03:15:27

Dev k?prü projesinin ge?mi?i, bugünü ve gelece?i

K?sa bir süre ?nce a??l??? ger?ekle?tirilen Hong Kong-Zhuhai-Macao K?prüsü, bar?nd?rd??? yüksek mühendislik becerileriyle gelecek projelere ?rnek olacak.

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 星级百家乐 太阳城申博开户 申博官网 777老虎机游戏
菲律宾申博娱乐官网 申博18shenbo现金 申博开户登入官网 菲律宾申博太阳网上娱乐99
申博电子游戏 申博娱乐开户 申博游戏平台 申博游戏
申博游戏平台 真人百家乐 太阳城集团 太阳城申博官网
菲律宾太阳城申博 申博登录网址 申博娱乐开户 申博娱乐手机登入