Reklam hizmeti

Bize ula?mak i?in:
Adres: BE?SANHUAN X?BAHE X?L? YOLU, ZHENGTONG CHUANGY? ZHONGX?N 6.B?NA, NO:18 , CHAOYANG-BE?J?NG
Posta Kodu: 100028
Ana hat: 010-52598588
Reklam: 010-52598588-5810
Reklam B?lümü: e-posta adresi: 申博游戏登入
Otomobil Reklam B?lümü: 010-52598588-8536

?rnek: China.com Kültürel Yolculu?u- MITSUBISHI MOTORS SUV Kamu Yarar? Yolculu?u

Etkinlik Tan?t?m?

Kültürel yolculuk, China.com’?n 2011 y?l?ndan beri yaratt??? büyük ?apl? bir otomobil etkinli?i. Bu etkinlik, otomobille kültürel yolculu?un tad?n? ??karmay? ama?l?yor. Kat?l?mc?lar, ?e?itli kültürleri alg?layarak, do?aya ve ya?ama yak?nla??yor, ayn? zamanda etkinli?e kat?lan markal? otomobili kulland??? zaman hissettiklerini dile getiriyor ve otomobilin ?zelliklerine ilgi g?steriyorlar. 9 Aral?k 2013’te ba?layan etkinlik 11 gün sürüyor.

Etkinli?in Parlak Noktalar?

 1. ?ncü se?ilmesi: Otomobiliyle seyahat eden usta isimlerin yan? s?ra profesyonel foto?raf?? ve yazarlar etkinli?e davet edilir. ünlü isimler etkinli?e gü? kat?yor.
 2. ü? boyutlu yay?n modeli (mini-blog+internet forumu+i?birli?i kanal?+i?birli?i medyas?+bas?m) etkinli?inin uzun sürmesi, tan?t?ma yarar sa?l?yor.
 3. Etkinlik g?rsel g?rüntü, resim, APP ve yaz? gibi zengin bi?imlerde düzenlenir.
 4. Otomobil i?letmeleri, yolculuk yaz?s?, video ve elektronik dergi? gibi y?ntemlerle halk?n dikkatini ?eker.
 5. Kamusal yay?nc?l?k yapan televizyon kanallar?yla i?birli?i yapar.

?rnek2013 CS Yar??mas?

Bizimle i?birli?i yapan mü?teriler(?rnek i?in, s?ralama yap?lmad?)

Pazarlama kaynaklar?
2014 y?l? 7. ?in ?nternet Oyunlar?&Mobil Oyun Zirve Forumu

Etkinlik tan?t?m?

?in ?nternet Oyunlar? Zirve Forumu, 2008 y?l?ndan itibaren www.china.com taraf?ndan düzenlenir. Zirve, ?in’deki internet oyunu sekt?rünün geli?me sürecini izleyerek, yurt i?inde internet oyunuyla ilgili i?letmelerle birlikte büyüyor.

Nisan 2014’te düzenlenen yedinci zirve, internet oyunu sekt?ründeki kalifiye elemanlar aras?nda temas ve i?birli?i i?in platform olu?turdu.?

Se?kin internet oyunlar?n?n ve i?letmelerin se?ildi?i zirve, ?in’deki internet oyunu ve mobil oyun sekt?rünün sa?l?kl? geli?mesini ama?l?yor.

Etkinli?in parlak noktalar?

 1. ?nternet oyunu sekt?ründe kalifiye elemanlar aras?nda temas ve i?birli?i i?in platform olu?turuldu.?
 2. Se?kin internet oyunlar? ve i?letmeler se?ilen zirve, ?in’deki internet oyunu ve mobil oyununun sa?l?kl? geli?mesini ?ncü etti.
 3. Yurt i?inde internet oyunuyla ilgili ilk se?me etkinli?i olarak
  ?d?rt d?nemdir düzenlendi. Zirve, i? ?evresinde en prestijli ve etkili platform haline geldi.
 4. Zirve, internet oyunu sanayi komitesi ve Kültür Bakanl???’ndan yetkililer ve uzmanlar?n deste?ini kazand? ve ana ak?m medya kurulu?lar?n?n dikkatini ?ekti.?

eski ?rnekhttp://sbyxdr.sbc86.net/wmg6/

?inli i?letmelere gezi- ?in’de kendi gücüne dayanan markalar?n büyümesi

Etkinlik tan?t?m?

?in’de ulusal sekt?rlerin geli?mesi ?n ko?uluyla kendi gücüne dayanan markalar?n büyümesine ilgi g?sterilerek, ulusal i?letmeler yak?ndan inceleniyor ve bunlar?n kaynak, sanat ve ürün dahil ?e?itli alanlarda büyümesi hakk?nda bilgi ediniliyor.

Marka, teknik ve üretim hatt?yla ilgili bilgilerin verilmesi, mühendislerle r?portaj yap?lmas?, medya kurulu?lar?n?n g?rü?lerinin a??klanmas?yla, internet kullan?c?lar?n? bilin?li olarak ulusal i?letmeleri desteklemeye ?a??r?r.

Etkinli?in parlak noktalar?

 1. Devlet kurulu?lar?yla i?birli?i yap?l?r
 2. Ulusal? markalara y?nelir ve China.com’un niteli?ine uygundur.
 3. Marka, teknik ve ürün, yurtseverlik duygusuyla birle?erek etki yarat?r
 4. ?nternet sitesi, miniblog, internet forumu, internet mahallesi, wap ve app gibi ?e?itli kanallarla yay?n yap?l?r.
Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博138 申博登入网址 太阳城手机版 申博app下载
菲律宾申博在线微信充值登入 申博亚洲娱乐 申博游戏注册登入 菲律宾太阳城娱乐网登入
菲律宾申博娱乐 百家乐登入网址 申博游戏注册 澳门大三巴赌场
申博官方网址 申博游戏下载 申博登录网址 申博手机版
极速百家乐 申博电子游戏 ag真人娱乐 申博游戏登入不了