China.com Hakk?nda Genel Bilgi

May?s 1999’da kurulan 申博游戏登入 ?in merkezli bir internet portal?.

China.com y?ll?k ?abayla ?in’in en büyük de?ere ve etki gücüne sahip olan internet tan?t?m platformlar?ndan ve internet medyalar?ndan biri haline geldi.

?nternet sitesini takip eden on milyonlarca kullan?c?n?n yüzde 82’si e?itimli, geliri ve mevkii yüksek yeti?kin erkeklerden olu?uyor.
Kablosuz internet, internet oyunu ve otomobil gibi b?lümlere sahip olan China.com, ?e?itli alanlarda internet kullan?c?lar?na kapsaml? hizmetler sunuyor.

Kapsaml? bir internet medyas? olan China.com sitesi, savunma, haber, ekonomi, e?lence, spor, teknoloji ve turizmin i?inde bulundu?u 20 kanala sahip. Bu kanallar her gün dünyaya taze, kapsaml? bilgi ve hizmet sunuyor.

Toplumda ve i? dünyas?nda büyük etki gücüne sahip olan site, alt? d?nemdir ?in Otomobil Tasar?m Yar??mas?’n? ve arka arkaya 6 y?ld?r ?in Otomobil Piyasas? Tüketim Anketi’ni düzenledi. ?nternet oyunu birimi, ?in ?nternet Oyunu Zirvesi ve? Se?kin ?nternet Oyunu Se?imleri’ni organize etti. Bu etkinlikler, ülke genelinde i? dünyas?nda büyük ilgi g?rdü. ?zellikle 2013 y?l?nda ?in ?nternet Oyunu Komitesi ve Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentinin Nanhu semti hükümetiyle ortakla?a düzenlenen alt?nc? zirveye i? dünyas?ndan bine yak?n uzman ve medya kurulu?lar? kat?ld?.

China.com, dünyadaki en büyük ?ince internet ortam? olarak uluslararas? finans ?rgütlerinin verdi?i “en büyük yat?r?m de?erine sahip medya kurulu?u” unvan?n? kazand?. http://sbyxdr.sbc86.net, son ü? y?ld?r “?in Markal? ?nternet Kanal?” unvan?n? kazand?.

China.com, spor yay?nlar? ve pazarlama konusunda büyük ba?ar?lar elde etti.

China.com, 10. Ulusal Spor Oyunlar? ve? 6. Asya K?? Spor Oyunlar?’n?n tek internet orta??yd?. May?s 2010’da ise 3. Asya Plaj Spor Oyunlar? Organizasyon Komitesi’yle s?zle?me imzalayarak, 2012 Haiyang Asya Plaj Spor Oyunlar?’n?n tek internet orta?? haline geldi. Asya Plaj Spor Oyunlar?, Aysa Spor Oyunlar?’yla ayn? düzeydeki be? spor yar??mas?ndan biri.

Yurt i?inde se?kin internet ve reklam ekibine sahip China.com, her bir mü?terisine ?zel internet pazarlama hizmeti sunarak i? dünyas?nda dilden dile yay?lan bir ??hret kazand?.

China Global Medya Grubu (GMG), China.com’un hissedar?. GMG, ?in Uluslararas? Radyosu (CRI) ve ?in Uluslararas? Radyo Yay?nc?l?k A??’n?n (CIBN) medya ve kültür alan?nda tüm operasyonel kaynaklar?n? kullanan bir platform olarak, CRI’nin modern, kapsaml? ve yeni tip uluslararas? medya grubu in?a etme g?revini üstleniyor.?

18 Ocak 2011’da kurulan GMG, kültür sekt?ründe platform olu?turulmas? ve yeni tip ?ok uluslu medya in?a edilmesi ilkelerine dayan?yor.

GMG, CRI kapsam?ndaki, radyo, televizyon, yay?n, internet ve yeni medyan?n i?inde bulundu?u medya i?leri ve kültür alan?ndaki operasyonel kaynaklara dayanarak, piyasala?m?? ve profesyonel yolla devlet düzeyindeki, uluslararas?, modern ve kapsaml? medyay? in?a etmek i?in ?aba g?steriyor.

GMG, yeterli sermaye ve se?kin ticari y?netim kabiliyetiyle, kapsaml? ve izleyici merkezli bir medya yaratmaya ?al???yor.

China.com, Beijing Huawanghuitong Teknoloji Hizmeti Limited ?irketi taraf?ndan i?letiliyor.

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 777老虎机游戏登入 澳门星际赌场 申博电子游戏 777老虎机游戏
申博官网娱乐开户登入 申博太阳城游戏下载 申博138官网 申博平台网
申博太阳城注册 澳门星际赌场 申博太阳城登入 申博游戏注册
太阳城网址 申博娱乐注册 申博直营网 太阳城登入
澳门赌场 申博娱乐开户 太阳城申博开户 申博太阳城登入